BALANSERINGSMASKIN 9K718 (SV)

3000
Maximal vikt, kg
2300
Maximal diameter, mm
3000
Rotorlängd, mm
0.4
Noggrannhet, g.mm/kg

Universalbalanseringsmaskin, mjuklager-typ, med pendelupphängning och cylindriska rullar, med remdrift av rotorns rotation.

Maskinen 9K718 balanserar rotorer med höga krav på kvarvarande obalans, ytkvalitet på tapparna samt utförande i allmänhet.

VI TILLHANDAHÅLLER EN KOMPLETT LÖSNING, SUPPORT OCH UTBILDNING NÄR DU KÖPER

Vårt företag har ett servicecenter för teknisk support. Om du har några frågor kan du kontakta oss för att få hjälp.


  Få en offert


  Lämna en begäran, så kommer vår chef att kontakta dig för att klargöra detaljerna för en kommersiell offert.

  ANSÖKAN

  Maskinen 9K718 balanserar rotorer med höga krav på kvarvarande obalans, ytkvalitet på tapparna samt utförande i allmänhet. Detta ledde till att verktygsmaskiner i 9K-serien började användas inom en mängd olika branscher: metallurgi, gas- och petrokemi, energi, maskinteknik etc.

  Med maskinen kan du balansera rotorer med mellanliggande stöd och utskjutande rotorer, rotorer på specialdorn samt i specialutrustning (ram). Den kan utrustas med en kombinerad rotationsdrivning för balansering av olika typer av turbinrotorer, rotorer för specialutrustning.

  Balanseringsutrustningen modell 9K718 är konstruerad för balansering av rotorer på upp till 3000 kg. På en balanseringsmaskin är det lätt att balansera både rotorn på en elmotor eller en generator till ett diesellok och att eliminera obalans på vilken rotor som helst på en petrokemisk pump. Balanseringsmaskinens ”mjuka” fjädring och vibrationssensorer gör det möjligt att uppnå hög noggrannhet vid bestämning och eliminering av obalans på rotorer, vars utformning skiljer sig mycket från varandra. Till exempel: du kommer att kunna balansera ett slaghjul och ett luftblåsarhjul med samma noggrannhet, trots deras uppenbara designskillnader.

  Balanseringsmaskin serie 9K, tillverkad av VTM GROUP, har höga adaptiva egenskaper tack vare sin unika design och sitt funktionella balanseringssystem. Detta gör den oumbärlig för balansering av rotorer av skivtyp (sågblad, hjul till kompressorutrustning, fläktar etc.) och, vid behov, balansering av axeltypen. Exempel på sådana delar kan vara en motorarmatur, en pappersmaskinaxel, en krossrotor eller en fragmenteringstrumma.

  FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

  Self-aligning roller cassettes

  • Den viktigaste egenskapen hos en balanseringsmaskin är dess minsta uppnåeliga restobalans. För balanseringsmaskiner i serie 9K är den minsta uppnåeliga restobalansen 0,4 g*mm/kg.
   Detta motsvarar en excentricitet på 0,4 µm.
  • Självjusterande rullkassett som anpassar sig till rotorn i två axlar. Detta minskar maskinens uppställningstid och därmed den totala tid som krävs för att balansera arbetsstycket, och för det andra minskar risken för skador på rotorns kontaktytor på grund av felaktig positionering av arbetsstycket på maskinens valsar.
  • Rullarnas bredd gör att ganska tunga rotorer kan balanseras under ganska lång tid utan att rotorns kontaktyta blir ”räfflad”.

  ”Knurling”-effekten uppstår om rotorns kontaktyta har mindre hårdhet än rullarna och rotorn har en stor massa. För att minska denna effekt har rullarna en bred kontaktyta och radiusfasningar.

  • Rullarna har en ythårdhet på 52-56 HRC vilket ger en lång livslängd.
  • En extra uppsättning rullar med en annan storlek levereras med maskinen. En speciell konstruktion av rullkassetten och rullarna har utformats så att rullarna kan monteras inom två minuter.
  • Stödets konstruktion gör det möjligt att justera rullkassetterna i höjdled på alla 9K-maskiner. Detta ökar maskinens funktionalitet.
  • Maskinstöden är försedda med avledare och används för balansering i ett plan samt för att fixera stöden när de passerar genom området för ”arbetsfrekvens”. När ”rotorns arbetsvarvtalsområde för balansering” har uppnåtts frigörs stödet.
  • Alla maskiner är utrustade med axialstopp. De axiella stoppen begränsar rotorns felinställning i axiell riktning och förhindrar att rotorn flyger ut ur maskinen. Tack vare den unika patenterade konstruktionen av MOVING ROLLERⓇ-axelstoppen skapar kontakten med rotorn inga stora balanseringsfel.
  • Pendelupphängningen gör det möjligt att genom okulärbesiktning, även utan hjälp av ett balanseringssystem, fastställa om rotorn roterar inom området för ”resonansfrekvensen”. Det är också värt att notera att på grund av fjädringens höga rörelse är det lätt att diagnostisera även en liten nivå av kvarvarande vibrationer efter balansering, ”genom känsla”. Detta är mycket viktigt för operatörerna, som är vana vid att kontrollera balanseringskvaliteten inte bara genom att analysera balanseringssystemet utan också genom att lyssna på sina egna sinnen.

  Performance and operation

  • Maskinernas konstruktion gör att de kan installeras direkt på verkstadsgolvet, vilket innebär att det inte finns något behov av att bygga en separat källare för maskinen. Maskinerna finns i 2 versioner med eller utan golvförankring.
  • Alla maskiner i den här serien har en MODULÄR DESIGNⓇ Du kan använda valfritt verktyg och ändra maskinens egenskaper, t.ex. öka diametern eller använda en mindre kassett från maskinen för en mindre rotor.
  • En remdrift med ett brett justeringsområde för spännskivan är den nya LONG STROKE Ⓡ-design som patenterades av vårt företag 2019, vilket gör att vi kan täcka alla kundbehov med endast två drivremmar i olika storlekar.
  • Möjligheten att justera spännskivan gör att du kan justera remspänningskraften, för resonansmaskiner är detta av stor betydelse eftersom överspänning av remmen kan påverka balansens kvalitet.
  • En annan stor fördel med remdrift är att remmen kan bytas snabbt. Detta sparar också tid vid omjustering.
  • Maskinen är utrustad med domkrafter för att placera rotorn på rullarna. Under installationen är det mycket lätt att skada maskinvalsarnas yta eller rotorns kontaktyta, vilket gör det omöjligt att senare uppnå den balanseringsnoggrannhet som krävs.

  Installationen av rotorn på en maskin som är utrustad med domkrafter utförs enligt följande: Rotorn installeras med kran, först på domkraftsprismorna med överlägg av mjukt material. Därefter sänks rotorn, som är monterad på prismorna, försiktigt ned på rullarna med hjälp av domkrafterna. På så sätt eliminerar vi helt risken för stötar under installationen.

  • De högeffektiva elmotorerna minskar accelerations- och retardationstiderna och eliminerar situationer där du inte kan accelerera arbetsstycket till önskad hastighet.
  • Motorn styrs av en frekvensomriktare. Den möjliggör: jämn reglering av rotorvarvtalet över hela arbetsområdet, jämn start och stopp av motorn samt motorskydd.

  Vi har i detalj tänkt på alla designlösningar för de tillverkade balanseringsmaskinerna, baserat på praktisk erfarenhet av deras användning, vilket resulterar i att balanseringsmaskiner med mjuka lager har en hög grad av tillförlitlighet och underhållbarhet.

  Alternativ för maskinkonstruktion

  • Axiell drivning, som använder en kardanaxel. Kan överföra ett högt vridmoment från elmotorn till rotorn. Denna typ av drivning används för delar med högt luftmotstånd eller speciella konstruktionsdetaljer (t.ex. skruvar). Alla maskiner i 9D-serien är utrustade med en utdragbar spindel i den axiella drivenheten.
  • Kombinerad drivning – både axiell drivning och remdrift på en och samma ram. Denna maskin kommer att efterfrågas av företag med rotorer i olika utföranden.
  • Det finns ytterligare alternativ för balansering av cantileverrotorer, dvs. rotorer vars tyngdpunkt ligger utanför lagerbocken och inte mellan dem. Alla maskiner i denna serie är utrustade med ett fäste för detta ändamål.

  BALANSERINGSSYSTEM OCH KONTROLL

  Vi gör balanseringen enklare – den främsta fördelen med våra balanseringssystem.

  • Användarvänligheten och det enkla handhavandet kräver inga särskilda teoretiska kunskaper av operatören.
  • Visar balanseringsprocessen i realtid och övervakar rotorns obalansbeteende på skärmen för att uppnå bästa möjliga resultat.
  • Maskinens maximala känslighet i varje ögonblick av drift, inställning och kalibrering av maskinen utförs av operatören själv.
  • Fri från påverkan av externa vibrationsfaktorer på mätresultatet, har en hög grad av skydd mot olika typer av störningar.
  • Världsledande funktionalitet och noggrannhet tack vare 40 års erfarenhet av branschutveckling och tillämpning.

  TEKNISKA SPECIFIKATIONER

  Parameter 9К718
  Viktintervall för balanserade rotorer, kg 30 – 3000
  Maximal rotordiameter (över bädden), mm 2300
  Diameter på rotorns lagerhalsar, mm 20 – 400
  Avstånd mellan mittpunkterna på rotorns stödhalsar, mm, min/max 350 – 3000
  Typ av stöd Rullar
  Minsta uppnåeliga kvarvarande specifika obalans, g.mm/kg 0,4
  Rotorvarvtalsområde, varv/min 300 – 1500
  Typ av frekvensomriktare Frekvensjusterbar asynkron elektrisk frekvensomriktare
  Elmotorns effekt, kW 15
  Element som överför rotorns rotation Bälte
  Instrumentering PAK-1
  Baslängd, mm 4000
  Utrustning

  Drivremmar

  Prismor för ljusrotorer

  Instruktionsbok

  LÄS MER OM ANDRA MASKINER I SERIEN


  På sidan listas egenskaperna för maskinens grundmodell. Nästan alla parametrar (diameter, längd, vikt etc.) på maskinen kan ändras på kundens begäran. När du beställer maskinen kommer alla parametrar för maskinen att avtalas ytterligare.
  GRATIS
  Vi beräknar toleranserna för den tillåtna kvarvarande obalansen enligt dina ritningar. Balansera rätt!