VEVAXELBALANSERINGSMASKIN 9D715US (SV)

The 9D715US balancing machine is a high-precision equipment specially designed for balancing crankshafts in engine overhaul shops.

The rigid monolithic construction and the program functions of the balancing system allow to work effectively with large initial unbalance.

The machine is capable of balancing various types of crankshafts, balancing crankshafts complete with flywheel and pulley, including V-type crankshafts with attached bobweights.

The drilling module allows unbalance correction by drilling counterweights directly on the machine.

VI TILLHANDAHÅLLER EN KOMPLETT LÖSNING, SUPPORT OCH UTBILDNING NÄR DU KÖPER

Vårt företag har ett servicecenter för teknisk support. Om du har några frågor kan du kontakta oss för att få hjälp.


  Få en offert


  Lämna en begäran, så kommer vår chef att kontakta dig för att klargöra detaljerna för en kommersiell offert.

  ADVANTAGES AND FEATURES

  Hög balanseringsnoggrannhet 0,4 gmm/kg = 0,4 µm

  • Den speciella utformningen av rullarna, som är monterade med precisionslager och använder den avancerade, patenterade sliptekniken ”exact barrel” ®.
  • Den monolitiska konstruktionen av stöd och bas förhindrar vibrationsförluster under balanseringen genom att minska antalet element i ”svängningssystemet”.
  • Sensorer med hög precision kan till och med känna av mikrovibrationer från rotorn.

  Användbarhet

  • Möjliggör mätning av stora initiala obalanser utan att förstöra maskinen, samt korrigering av rotorobalans direkt på maskinen.
  • Stödets låga naturliga resonansfrekvens gör det möjligt att balansera rotorn vid låga rotationshastigheter.
  • Stödrullarnas och rullblockets bredd gör det möjligt att montera rotorer med mycket korta rotorlagertappar. Den modulära konstruktionen gör det möjligt att montera rotorer med ovanliga konfigurationer med hjälp av distanser eller verktyg.
  • Höjden på rullblocket är justerbar, vilket gör det möjligt att balansera rotorer med olika diametrar på lagertapparna och även att centrera rotorn under maskininställningen.
  • Den unika ”MICRO-TUNING” ®-tekniken eliminerar effekterna av axiell felinställning under rotation.
  • Den speciella utformningen av stöden gör det möjligt att montera rotorn utan hänsyn till längden, den enda begränsningen är drivremmens bredd eller sängens längd.
  • ”Belt drive” har en patenterad ”LONG STROKE” ® design som gör det möjligt, utrustad med endast två drivremmar, att rotera vilken rotor som helst.
  • Elmotorn har en effektreserv, vilket minskar accelerations- och retardationstiden för delen.
  • Elmotorn har en effektreserv, vilket minskar accelerations- och retardationstiden för delen.
  • Jämn acceleration och retardation av elmotorn samt steglöst variabel varvtalsreglering av rotorn tillhandahålls av frekvensomriktaren.

  Många unika tekniska lösningar för justering och balansering av komplexa rotorer, utan att förlora precision i obalansdetekteringen.

  Alternativ för maskinkonstruktion

  • Axiell drivning, som använder en kardanaxel. Kan överföra ett högt vridmoment från elmotorn till rotorn. Denna typ av drivning används för delar med högt luftmotstånd eller speciella konstruktionsdetaljer (t.ex. skruvar). Alla maskiner i 9D-serien är utrustade med en utdragbar spindel i den axiella drivenheten.
  • Kombinerad drivning – både axiell drivning och remdrift på en och samma ram. Denna maskin kommer att efterfrågas av företag med rotorer i olika utföranden.
  • Borrmodul för korrigering av obalans i rotorn utan att ta bort den från maskinen. Praktiskt att använda för att öka produktiviteten i verksamheten.
  • Förlängd maskinsäng. Maskinens bas kan tillverkas för valfri rotorlängd. I vår praktik hade vi maskiner för 12 meter långa rotorer.

  BALANSERINGSSYSTEM OCH KONTROLL

  Vi gör balanseringen enklare – den främsta fördelen med våra balanseringssystem.

  • Användarvänligheten och det enkla handhavandet kräver inga särskilda teoretiska kunskaper av operatören.
  • Visar balanseringsprocessen i realtid och övervakar rotorns obalansbeteende på skärmen för att uppnå bästa möjliga resultat.
  • Maskinens maximala känslighet i varje ögonblick av drift, inställning och kalibrering av maskinen utförs av operatören själv.
  • Fri från påverkan av externa vibrationsfaktorer på mätresultatet, har en hög grad av skydd mot olika typer av störningar.
  • Världsledande funktionalitet och noggrannhet tack vare 40 års erfarenhet av branschutveckling och tillämpning.

  SPECIFICATIONS

  Options9D715US
  Mass range of balanced rotors, kg3 – 300
  Maximum rotor diameter (above bed), mm1300
  Rotor journal diameter, mm30 – 180
  Distance between the centers of the rotor bearing journals, mm, min/max150 – 1350
  Type of supportsReels
  Minimum achievable residual specific unbalance, g.mm/kg0.4
  Rotor speed range, rpm300 – 1500
  Drive typeVariable frequency asynchronous electric drive
  Electric motor power, kW2,2
  Element transmitting rotor rotationBelt
  InstrumentationBalancing device
  Base length, mm1600

  LEARN MORE ABOUT


  På sidan listas egenskaperna för maskinens grundmodell. Nästan alla parametrar (diameter, längd, vikt etc.) på maskinen kan ändras på kundens begäran. När du beställer maskinen kommer alla parametrar för maskinen att avtalas ytterligare.
  GRATIS
  Vi beräknar toleranserna för den tillåtna kvarvarande obalansen enligt dina ritningar. Balansera rätt!