BALANSERINGSMASKIN FÖR ELMOTORER 9D716S1 (SV)

Huvudfunktionen i denna maskinmodell är en speciell lägre remdrift av balanserade rotorer, vilket gör att du kan påskynda processen för installation och borttagning till maskinen. Maskinens mätbalanseringssystem är uppbyggt på basis av en industridator med speciell programvara, i vilken ytterligare funktioner är installerade, t.ex:

 • aktuellt vinkelföljningssystem
 • automatisk positionering av den del som ska balanseras till önskad vinkel
 • förmågan att välja de optimala lägena för balansering.
Huvudsakliga tekniska data och egenskaper 9D716S1
Viktintervall för balanserade rotorer, kg 5 – 300
Den största belastningen på ett stöd, kg 170
Minsta uppnåeliga kvarvarande specifika obalans, g-mm/kg 0,4
Den minsta korrigeringsenheten, g-mm/kg 0,2
Rotorvarvtalsområde under balansering, rpm 200-1200
Rotorns maximala diameter över bädden, mm 1300
Maximal rotordiameter över remdrift, mm 500
Diameter på rotorns lagerhalsar, mm 20-180
Avstånd mellan mittpunkterna på rotorns stödhalsar, mm 200 – 1350
Maskinens yttermått, mm (längd x bredd x höjd) 1600х1352х 1148
Maskinens vikt, kg 505
Ljudnivå på arbetsplatsen, dBA, högst 350 x 600 x 1266
Elskåpets yttermått, mm (längd x bredd x höjd) 72
Korrigerad ljudeffektnivå, dBA, högst 80
Ytterligare information om maskinen 9D716S1
Typ av maskin förresonant
Typ av maskindrivning Rem, lägre
Typ av stöd Rullar + Prismor
Installerad problemfri drifttid, timme, inte mindre 1500
Den fastställda livslängden fram till den första större reparationen, år, inte mindre än 10
Typ av matningsström TN-C ~ 3-fas
Strömfrekvens, Hz 50±1
Nätspänning, V ~380 ±10%
Spänning: – maskinens drivkretsar, V – styrkretsar, V ~ 380 – 24, DC (likström)
Antal elmotorer 1
Effekt hos elmotorn för rotationsdrivningen av delen, kW 4,0
Tekniska egenskaper för balanseringssystemet 9D716S1
System för balansering av maskiner Spårningssystem PAK-1 med funktion för rotorns vridning
Kontroll av rotorhastighet Realtid på skärmen
Visning av obalansvärden Realtid på skärmen
Mätningsdisplay Realtid på skärmen
Visning av aktuell vinkelposition Realtid på skärmen
Mättid, sek 20 – 25
Varvräknare Laser
Sensor för rotorvinkel Ingår i leveransen
Extra rotation (positionering) av rotorn Automatisk och manuell, med visning av aktuell vinkel på skärmen
Antal uppmätta rotorkorrigeringsplan 2
Mätning i varje plan samtidigt
System för koordinatmätning polär
Frekvensområde för drift under balansering, Hz 0-50
Ingångsmotstånd, kOhm, inte mindre än 100
Indikering: obalansmodul, obalansvinkel och hastighet LCD-display
Strömförsörjning av enheten med växelspänning, V ~220 ±10%
Strömförbrukning, W, inte mer 10

VI TILLHANDAHÅLLER EN KOMPLETT LÖSNING, SUPPORT OCH UTBILDNING NÄR DU KÖPER

Vårt företag har ett servicecenter för teknisk support. Om du har några frågor kan du kontakta oss för att få hjälp.


  Få en offert


  Lämna en begäran, så kommer vår chef att kontakta dig för att klargöra detaljerna för en kommersiell offert.

  GRATIS
  Vi beräknar toleranserna för den tillåtna kvarvarande obalansen enligt dina ritningar. Balansera rätt!