Analys av fel på turboladdarkomponenter (SV)

Diagnostik, orsaker, felsökning och förebyggande av fel

Kort om de vanligaste skademönstren för turboladdaren och värdefulla råd om analys av orsaken, felsökning och förebyggande:

turbocharger-troubleshooting-1-ptfyibungyc1qiecx82m0anqvmdgy5d92b9r8z44hs

Oljeförorening i lagerhuset

Symptom

 • Blå rök
 • Förlust av kraft
 • Oljeläckage från turbin och kompressor
 • Laddluftkylaren igensatt
 • Tilltäppt enhet för efterbehandling av avgaser

Orsaker

 • Användning av olämplig olja (låg kvalitet)
 • Överhettning av turboaggregat
 • Snabb avstängning av en varm motor

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Beakta den föreskrivna oljekvaliteten
 • Låt den varma motorn vara igång i minst en minut
 • Ta hänsyn till följande åtgärder under inställningen
 • Spola inte med olja förrän en defekt i turboladdaren har hittats så att inga avlagringar kan komma in i smörjsystemet
 • Demontera och rengör oljetanken noggrant
  Byt ut turboladdaren efter att du har spolat den med olja.
 • Följ installationsanvisningarna.
  Följ oljebytesintervallerna strikt vid drift med biobränsle
 • Byt olja oftare vid drift med biobränslen
 • Vid byte av turboladdare ska alltid oljan, oljefiltret och luftfiltret bytas.
turbocharger-troubleshooting-2-ptfylb0942eqi22pjie2wjmaljpbbn6nh1n3yip8sg

Slamavlagringar i oljeledningen

Symptom

 • Blå rök
 • Förlust av kraft
 • Oljeläckage från turbin och kompressor
 • Laddluftkylaren igensatt
 • Tilltäppt enhet för efterbehandling av avgaser

Orsaker

 • Underlåtenhet att följa oljebytesintervallerna
 • Användning av olämplig olja (låg kvalitet)
 • Felaktigt dragna oljeledningar
 • Inget termiskt skydd

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Vid byte av turboladdare, se till att byta ut och dra oljeledningarna på rätt sätt
 • Var uppmärksam på den kvalitet som krävs och följ de angivna ändringsintervallen
 • Om turboladdaren är skadad måste laddluftkylaren bytas ut
 • Om turbinhjulet är skadat ska du byta ut dammfiltret och kontrollera katalysatorn.
 • Vid byte av turboladdare, se till att byta olja och oljefilter samt luftfilter
 • avsevärt minska frekvensen av oljebyten vid drift med biobränsle
 • Följ installationsanvisningarna
turbocharger-troubleshooting-3-ptfyq22vnwwx7367skc6icg6poa48k1sskdhavnlc0

Oljeflöde på grund av igensatt oljecirkulationsledning

Symptom

 • Blå rök
 • Förlust av kraft
 • Motoroljan trycksätts i turbinen och kompressorn
 • Mekanismernas styvhet (justering, bypass, bypassventil för avgaser)
 • Kraftig nedsmutsning av laddluftkylaren
 • Innesluten motorolja i laddluftkylaren
 • Igensättning av anordningen för efterbehandling av avgaserna

Orsaker

 • Begränsning eller böjning av cirkulationslinjen
 • Oljenivån i motorn är för hög
 • Användning av tätningsmedel istället för packningssats
 • Byte av cirkulationsledning, men inte byte av motoranslutningsdelar

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Använd endast en lämplig installationssats för tätningsmedel
 • Byt ut oljerören
 • Rengör noggrant cirkulationsanslutningarna till motorn
 • Demontera och rengör oljetanken noggrant
 • Rengör laddluftkylaren noggrant eller byt ut den vid behov
 • Vid byte av turboladdare ska alltid oljan, oljefiltret och luftfiltret bytas.
 • Byt ut turboladdaren om mekanismen (turboladdare med variabel geometri, bypass, bypassventil för avgaser) är blockerad
 • Betydligt kortare oljebytesintervall vid drift med biobränsle
turbocharger-troubleshooting-4-ptfytk193ppceu39d2s6sgnybb1avzxtxvsjlygu68

Skador på kompressorn orsakade av främmande partiklar

Symptom

 • Blå rök
 • Förlust av kraft
 • Buller (visslande)
 • Laddluftkylaren är igensatt

Orsaker

 • Begränsning eller böjning av cirkulationslinjen
 • Oljenivån i motorn är för hög
 • Användning av tätningsmedel istället för packningssats
 • Byte av cirkulationsledning, men inte byte av motoranslutningsdelar

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Använd endast en lämplig installationssats för tätningsmedel
 • Byt ut oljerören
 • Rengör noggrant cirkulationsanslutningarna till motorn
 • Demontera och rengör oljetanken noggrant
 • Rengör laddluftkylaren noggrant eller byt ut den vid behov
 • Vid byte av turboladdare ska alltid oljan, oljefiltret och luftfiltret bytas.
 • Byt ut turboladdaren om mekanismen (turboladdare med variabel geometri, bypass, bypassventil för avgaser) är blockerad
 • Betydligt kortare oljebytesintervall vid drift med biobränsle
turbocharger-troubleshooting-5-ptfyv6b8vfx4enqlwrz231yj572258d6tw8nd42fgg

Kompressorhjulet skadat av främmande partiklar

Symptom

 • Blå rök
 • Förlust av kraft
 • Buller (visslande)
 • Radiator för laddluftkylning igensatt

Orsaker

 • Smält sediment från vevhusets ventilationssystem
 • Is i insugningssystemet
 • Fragmentering av turboaggregat med tidigare skador
 • Abrasivt slitage på kompressorblad

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Rengör hela insugningssystemet noggrant
 • Grundlig rengöring eller byte av vevhusventilationssystemet
 • Byt ut turboladdaren
 • Läs av felackumulatorn och kontrollera luftmassemätaren
 • När du byter turboladdare, se till att byta olja och oljefilter samt luftfilter
 • Rengör sugröret
 • Kontrollera luftintagssystemet med avseende på läckage
turbocharger-troubleshooting-6-ptfyy2nby1vy7dj1zj2n9tmp2yrsvmve88njmtrq9s

Sprickor i turbinhuset

Symptom

 • Effektförlust vid låga varvtal

Orsaker

 • Snabb avstängning av varm motor
 • Överhettning på grund av felaktiga inställningar i insprutningssystemet
 • Felaktig boost

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Vid byte av turboladdare, se till att byta olja och oljefilter samt luftfilter
 • Kör motorn varm i minst en minut när den är varm
 • Kontrollera motorstyrningssystemet
turbocharger-troubleshooting-7-ptfz1mhdriqy2cdd92bwoxddvd9pygyw1tdkwgi6rk

Varvmarkeringar på kompressorhjulet

Symptom

 • Blå rök
 • Förlust av kraft
 • Ökat mottryck
 • Smutsigt luftfilter

Orsaker

 • Lagerskada på grund av förorenad olja
 • Lagerskador på grund av för lite olja
 • Tätningsmedel används istället för en packningssats
 • Cirkulationsledningen har bytts ut utan att motoranslutningen har bytts ut

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Kontrollera lagerspelet på turboladdarens axel
 • Kontrollera motoroljans skick och avlufta motorn vid behov
 • Kontrollera oljetrycket
 • Vid byte av turboladdare ska alltid oljan, oljefiltret och luftfiltret bytas.
turbocharger-troubleshooting-8-ptfz44pvzm6h0wqam5c3calmwcwyhex4e806z0se68

Skador på turbinhjulets kant orsakade av främmande partiklar

Symptom

 • Blå rök
 • Strömförlust
 • Ljuden
 • Kraftig nedsmutsning av laddluftkylaren
 • Tilltäppt enhet för efterbehandling av avgaser
 • Igensättning av mekanismer (justering, bypass, bypassventil för avgaser)
 • Motorns styrsystem växlar till nödlägesprogrammet

Orsaker

 • Främmande partiklar i turbinen genom motorn
 • Lösa komponenter i avgasgrenröret och efterbehandlingen av avgaserna

Felsökning / förebyggande åtgärder

 • Endoskopisk inspektion av förbränningskammaren
 • Kontrollera efterbehandlingen av avgaserna med avseende på främmande partiklar och mekaniska skador
 • Kontrollera och byt vid behov ut alla turboladdarens rörledningar
 • Kontrollera och byt vid behov ut laddluftkylarens kylare
 • Kontrollera och byt vid behov ut kompensatorrör och grenrör
 • Byt ut turboladdaren

Efterord

Därmed är vår artikel slut. Om du är intresserad av utrustning för reparation av turboladdare kan du kontakta våra experter för råd. De kommer gärna att erbjuda dig den bästa uppsättningen utrustning för dig. Tack för din uppmärksamhet och lycka till i ditt arbete.

VI TILLHANDAHÅLLER EN KOMPLETT LÖSNING, SUPPORT OCH UTBILDNING NÄR DU KÖPER

Vårt företag har ett servicecenter för teknisk support. Om du har några frågor kan du kontakta oss för att få hjälp.


  Få en offert


  Lämna en begäran, så kommer vår chef att kontakta dig för att klargöra detaljerna för en kommersiell offert.


  Du kanske också är intresserad av: