• Home/
  • Záruka a servis

Záruka a servis

Záruka

1. Vyvažovací stroj je prevzatý technickým kontrolórom výrobcu, skontrolovaný z hľadiska zhody so stanovenými technickými požiadavkami a spotrebiteľ ho môže používať na technické účely.

2. Záručná doba je 12 mesiacov.

3. Výrobca sa zaväzuje počas záručnej doby opraviť pokazený stroj. Záručné záväzky sú podmienené dodržiavaním stanovených podmienok prevádzky, prepravy, údržby a skladovania stroja zo strany spotrebiteľa. Porucha zariadenia nemôže byť dôvodom na uplatnenie nároku na náhradu akýchkoľvek iných výdavkov okrem opravy samotného zariadenia.

4. Začiatok záručnej doby sa počíta odo dňa uvedenia stroja do prevádzky, najneskôr však 6 mesiacov odo dňa prevzatia stroja v sklade výrobcu.

Zákaznícky servis

V priebehu rokov sme navrhli, vyrobili, opravili a zmodernizovali veľké množstvo rôznych vyvažovacích zariadení. Naši servisní technici sú pripravení poskytnúť vám profesionálnu pomoc:

  • Údržba a oprava všetkých vyvažovacích zariadení
  • Ukážka zariadenia v prevádzke, vykonanie skúšobného vyvažovania a korekcie nevyváženosti rotora
  • Vykonávanie školení o práci na vyvažovacích strojoch vyrábaných spoločnosťou VTM Group
  • Kontrola presnosti vašich strojov v súlade s normou ISO 21940-2012 našou certifikovanou organizáciou

Oddelenie služieb

Oleg Šukšin