• Home/
 • Školenie personálu

Školenie personálu

Aby naši zákazníci mohli efektívnejšie využívať nami dodávané zariadenia a skrátiť čas potrebný na zavedenie vyvažovacej operácie do technologického procesu našich zákazníkov, školíme našich zákazníkov, ako pracovať s dodávaným zariadením.

Počas školenia zamestnanci získajú tieto vedomosti a zručnosti:

 • Výpočet hodnoty prípustnej zostatkovej nerovnováhy.
 • Štúdium ovládacích prvkov zariadenia a funkcií jeho prevádzky.
 • Technológia nastavenia a kalibrácie zariadení.
 • Vlastnosti a funkcie vyvažovacieho systému.
 • Konštrukčné vlastnosti vyvážených rotorov.
 • Spôsoby eliminácie rôznych chýb, ktoré môžu ovplyvniť proces vyvažovania.
 • Rôzne možnosti vykonávania vyvažovania pomocou nástrojov a zariadení.
 • Metódy kontroly kvality vyvažovania pri výrobe vyváženého rotora.

Vývoj uvedených znalostí spravidla netrvá dlhšie ako jeden deň, čo je spôsobené jednoduchosťou riadenia zariadenia a súborom rôznych funkcií vyvažovacieho systému, ktoré zjednodušujú prácu obsluhy.

Naša spoločnosť má vytvorené všetky podmienky na efektívne školenie zamestnancov, v prípade potreby sa však školenie môže uskutočniť aj v priestoroch zákazníka.

Spolu so strojom získate aj vyvažovaciu technológiu, školenie o zručnostiach a technickú podporu počas celej životnosti zariadenia.

PRI KÚPE POSKYTUJEME KOMPLETNÉ RIEŠENIE, PODPORU A ŠKOLENIE

Naša spoločnosť má servisné centrum technickej podpory. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať a požiadať o pomoc.


  Získajte cenovú ponuku


  Zanechajte požiadavku a náš manažér vás bude kontaktovať, aby vám objasnil podrobnosti pre komerčnú cenovú ponuku.