• Home/
  • Pomoc pri vyvažovaní

Pomoc pri vyvažovaní

Vyvažovacie stroje nielen predávame, ale aj vyvíjame, vyrábame a implementujeme v rôznych odvetviach a priemyselných odvetviach. Na základe dlhoročných skúseností môžeme s istotou povedať, že 20 % zákazníkov si vyberie vyvažovací stroj, ktorý pre nich nie je vhodný, a približne 50 % si vyberie stroj, ktorý nie je najlepšou možnosťou.

1. KONTAKTUJTE ODBORNÍKA

Ak neviete, ako vybrať vyvažovačku pre vašu službu, obráťte sa na odborníkov – tých, ktorí sa tomu venujú profesionálne, povedzte im o svojej potrebe a oni vám pomôžu. Výrobca má určite viac skúseností, široký rozhľad pri riešení takýchto problémov a často už takéto projekty realizoval. Neliečte sa sami – je to dlhý, nákladný a často bezvýsledný proces. Ak viete, na čo sa zamerať, môžete si potrebný vyvažovací stroj kúpiť dostatočne rýchlo a úspešne.

2. KTORÉ ČASTI A KOĽKO Z NICH

Určite typ a množstvo dielov za zmenu, za mesiac, za rok… Ak potrebujete niečo vyvážiť vo veľkých množstvách, napr. 10 000 kusov za mesiac, budete pravdepodobne potrebovať špeciálny stroj (alebo univerzálny stroj so špeciálnym nastavením).

3. POUŽÍVAŤ HOTOVÉ RIEŠENIA

Ak poznáte typ súčiastky, môžete sa pokúsiť zistiť, či je pre ňu univerzálny stroj vhodný alebo nie.

Na druhej strane, ak hovoríme o kardanovom hriadeli alebo rotore automatického turbodúchadla alebo dvojhmotového zotrvačníka, potom je všetko jednoduchšie – existujú modely, ktoré sú špeciálne naostrené pre tieto výrobky a výber bude jednoduchý.

Napokon, ak je váš diel: rotor elektromotora, alternátor, kľukový hriadeľ, ventilátor, čerpadlo – s najväčšou pravdepodobnosťou si môžete vybrať z univerzálnych strojov.

4. TYP STROJA

Pri výbere univerzálneho vyvažovacieho stroja si v prvom rade vyberte predrezonančný stroj alebo rezonančný stroj so samonastavovacími valcami.

Predrezonančný stroj sa uprednostňuje v opravárenských službách, pretože má užšie podpery a je univerzálnejší. Takýto stroj je lacný na kúpu a prevádzku. Valčeky sú však úzke, majú guľový tvar a zanechávajú stopy na nosných (ložiskových) čapoch. Ak hovoríme o čapoch rotora, na ktoré sa potom nasadia valivé ložiská, je to jedno. Ak sa však rotor otáča v klzných ložiskách, potom je vhodnejší rezonančný stroj so samonastavovacími valčekmi.

Rezonančný stroj so samonastavovacími valčekmi sa najlepšie používa pre ťažké diely s hmotnosťou nad 3 tony a pre diely, ktoré sa otáčajú v klzných ložiskách, pretože samonastavovacie valčeky menej poškodzujú čapy. Vzhľadom na zložitosť konštrukcie sú tieto stroje drahšie.

Tu treba poznamenať, že väčšinu problémov v strojárstve možno vyriešiť oboma typmi strojov, a ak sa obrátite na spoločnosť, ktorá vyrába len jeden z týchto typov, riešenie, ktoré vám ponúkne, nemusí byť optimálne. Pretože ponúknu to, čo majú.

5. ROZSAH HMOTNOSTI

Všimnite si hmotnostný rozsah rotorov vyvážených na tomto stroji a jeho vzťah k hmotnostnému rozsahu vašich dielov.

Ak vaše diely vážia 20-80 kg, môžete ich vyvážiť na strojoch s hmotnostným rozsahom 1-100 kg, 3-300 kg, 5-500 kg a 15-1500 kg. Je úplne zrejmé, že najlepší je stroj s hmotnosťou 1-100 kg.

Pri vyvažovaní strojov však môžu existovať výnimky. Ak ide napríklad o rotor odstredivého ventilátora s priemerom 1000 mm a hmotnosťou 80 kg, potom bude vhodnejší stroj 3 – 300 alebo 5 – 500. Takýto ventilátor môže mať nerovnováhu, ktorá je desiatky krát väčšia, ako je povolené. Okrem toho má aerodynamický odpor, ktorý sa musí zohľadniť pri výbere výkonu pohonu. Treba poznamenať, že koleso ventilátora sa zvyčajne vyvažuje na technologickom tŕni, ktorého hmotnosť sa pripočíta k hmotnosti výrobku.

6. ROZMERY DIELOV

Všetky diely musia na stroji stáť, preto zvážte ich maximálny priemer a dĺžku medzi čapmi ložísk.

7. VYBERTE TYP POHONU

Dodávajú sa v axiálnom, pásovom a kombinovanom vyhotovení.

Typ remeňa je univerzálny, ale vyžaduje valcové hnacie plochy, a preto sa uprednostňuje pre diely typu kotvy motora.

Axiálne sú menej univerzálne, ale lepšie sa hodia pre časti s konštrukčnými vlastnosťami, ktoré neumožňujú použitie remeňa (kolesové súpravy), s pohyblivými časťami, ako sú mláťačky a axiálne ventilátory, turbíny.

8. POWER

Všetky moderné stroje majú frekvenčne riadený asynchrónny pohon a frekvenčný menič (ale existujú aj výnimky). Odporúčame zvoliť vyvažovačku s výkonnejším motorom, pretože čas zrýchlenia a spomalenia bude úmerne kratší, čo zvyšuje produktivitu. Zároveň sa bude diel menej otáčať na valcoch, a preto sa čapy rotora menej poškodia.

9. VYVAŽOVACÍ SYSTÉM

Existujú dva druhy: Počítačové a mikroprocesorové.

Snaha o moderné systémy na báze PC zvyčajne nie je opodstatnená. Pred kúpou systému založeného na počítači sa rozhodnite, kto ho bude používať. Ak táto osoba doma nepracuje s počítačom, môžu nastať problémy s implementáciou takéhoto stroja. Takéto systémy však majú ďalšie programovacie funkcie potrebné na vyváženie určitých rotorov. Premyslite si, či ich potrebujete a či vám stoja za dodatočné náklady.

Naše skúsenosti ukazujú, že mikroprocesorové systémy sú spoľahlivejšie, ľahšie sa učia, sú lacnejšie a vo všeobecnosti sú vhodnejšie pre väčšinu aplikácií. Naše mikroprocesorové systémy vyrobené pred 18 rokmi stále fungujú. Počítačové vyvažovacie systémy vyrobené pred 7-8 rokmi majú lepšiu mieru opráv ako mikroprocesorové systémy vyrobené pred 15 rokmi.

Venujte pozornosť tomu, aké systémy výrobca inštaluje a aký je jeho sortiment. Poskytne vám systém vyvažovania, ktorý je, a takýto systém nemusí byť pre vás optimálny. Pozornosť venujte aj tomu, či ich sám vyrába. V opačnom prípade môžu nastať problémy s následnou zárukou a servisom.

10. PRESNOSŤ STROJA

V súčasnosti je moderné pozerať sa na čísla a výrobcovia často uvádzajú presnosť 0,1 gmm/kg alebo dokonca 0,05 gmm/kg. Väčšina častí strojov je však vyvážená na 1 – 10 gmm/kg alebo 10 – 30 gmm/kg. Rozhodnite sa, či potrebujete nadmernú presnosť. Ak vyrábate gyroskopy alebo elektrické vretená, tak áno. Vo všetkých ostatných prípadoch postačuje presnosť stroja 0,4 g/kg. Čísla 0,1 a 0,05 sú len marketingovým trikom. Nemusíte si teda vyberať najpresnejší vyvažovací stroj.

Žiadny výrobca neuvádza maximálnu nevyváženosť, ktorú môžu jeho stroje merať. V našich podmienkach je tento parameter často dôležitejší, pretože na vyvažovanie často prichádzajú krivé alebo poškodené diely s obrovskou počiatočnou nerovnováhou.

11. KONZULTÁCIE

Aj keď viete všetko a vybrali ste si vyvažovací stroj úplne sami, stále sa pýtajte odborníkov s otázkou, a či som si vybral správne. Ušetria vám čas a peniaze. A takmer všetci výrobcovia poskytujú pri kúpe stroja poradenstvo zadarmo. Hlavné je, aby vám výrobca mal čo ponúknuť.

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás!

Spolu so strojom dostanete vyvažovaciu techniku, školenie o pracovných zručnostiach, ako aj technickú podporu počas celej životnosti zariadenia.


    Získajte cenovú ponuku


    Zanechajte požiadavku a náš manažér vás bude kontaktovať, aby vám objasnil podrobnosti pre komerčnú cenovú ponuku.