Gwarancja i serwis

Gwarancja

1. Wyważarka została przyjęta przez kontrolera technicznego producenta, sprawdzona pod względem zgodności z ustalonymi wymaganiami technicznymi i może być używana przez konsumenta do celów technicznych.

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

3. Producent zobowiązuje się w okresie gwarancji do naprawy uszkodzonej maszyny. Zobowiązania gwarancyjne są uzależnione od przestrzegania przez konsumenta ustalonych warunków eksploatacji, transportu, konserwacji i przechowywania maszyny. Awaria sprzętu nie może być podstawą do żądania odszkodowania za inne wydatki niż sama naprawa sprzętu.

4. Początek okresu gwarancji liczony jest od dnia uruchomienia maszyny, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty przyjęcia maszyny do magazynu producenta.

Obsługa klienta

Przez lata zaprojektowaliśmy, wyprodukowaliśmy, naprawiliśmy i zmodernizowaliśmy ogromną ilość różnych urządzeń wyważających. Nasi serwisanci są gotowi udzielić Państwu fachowej pomocy:

  • Konserwacja i naprawa wszelkich urządzeń wyważających
  • Demonstracja urządzeń w działaniu, przeprowadzanie próbnego wyważania i korekcji niewyważenia wirnika
  • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pracy na wyważarkach produkowanych przez VTM Group
  • Sprawdzanie dokładności maszyn zgodnie z normą ISO 21940-2012 przez naszą certyfikowaną organizację

Dział obsługi

Pan Oleg Shukshin