ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗΣ ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ PB-02M (EL)

Για τη μέγιστη ευκολία του χειριστή, η συσκευή εξισορρόπησης PB-02M συμπληρώθηκε με μια οθόνη γραφικών, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, λειτουργικότητα και ευκολία χειρισμού. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ειδικά για χρήση σε μηχανές εξισορρόπησης των περισσότερων υφιστάμενων κατασκευών. Τα χαρακτηριστικά ακρίβειας των μηχανημάτων που είναι εξοπλισμένα με PB-02M συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων GOST 20076-2007 και ISO 2953-99. Το λογισμικό του συστήματος επιτρέπει τη ρύθμιση της μηχανής με δοκιμαστικές εκκινήσεις σε σειριακούς ρότορες με αρχική ανισορροπία, γεγονός που εξαλείφει τη σπατάλη χρόνου και πρόσθετων κεφαλαίων για την κατασκευή του ρότορα αναφοράς και την υπό όρους εξισορρόπηση.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Η συσκευή εξισορρόπησης είναι τόσο απλή και εύχρηστη που τρεις ώρες εκπαίδευσης αρκούν για να ξεκινήσει ο χρήστης με αυτοπεποίθηση τη λειτουργία της. Η χρήση ηλεκτρονικών μικροεπεξεργαστών σε συνδυασμό με πληκτρολόγιο μεμβράνης παρέχει εξαιρετική αξιοπιστία και λειτουργικότητα σε συνθήκες παραγωγής οποιασδήποτε πολυπλοκότητας – σκόνη, υγρασία, κρύο, ζέστη, εργασία με βρώμικα χέρια. Η γραφική μέθοδος απεικόνισης του διανύσματος της ανισορροπίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζυγοστάθμισης απλοποιεί τον οπτικό προσδιορισμό της θέσης για την προσθήκη/αφαίρεση διορθωτικής μάζας (ιδιαίτερα οικεία για τους χειριστές που εργάζονται με το στροβοσκοπικό σύστημα). Οι πληροφορίες εμφανίζονται σε οθόνη γραφικών υγρών κρυστάλλων με γωνία θέασης 150 μοιρών και ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας. Οι υποδείξεις κειμένου βήμα προς βήμα μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα λαθών στις ενέργειες του χειριστή. Η χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι αυξημένη και σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έως και 1000 αναφορές σχετικά με την εκτελούμενη εξισορρόπηση με περαιτέρω μεταφορά στον υπολογιστή για την εκτύπωση αναφορών. Η μνήμη της συσκευής αποθηκεύει τις ρυθμίσεις σχετικά με τους προηγουμένως ζυγοσταθμισμένους ρότορες, γεγονός που μειώνει το χρόνο επαναφοράς του μηχανήματος. Η αποθήκευση αποτελεσμάτων έως και 100 πρόσφατων μετρήσεων σας επιτρέπει να αναλύετε και να παρακολουθείτε τη διαδικασία εξισορρόπησης.

Εξοπλισμός

Μπορεί να εξοπλιστεί με προσωπικό υπολογιστή πίνακα με οθόνη υγρών κρυστάλλων ευαίσθητη στην αφή. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη χρήσης τυπικών εργαλείων εισαγωγής δεδομένων (πληκτρολόγιο, ποντίκι).

Συσκευή μικροεπεξεργαστή διπλής επίπεδης εξισορρόπησης PB-02M


    Πάρτε μια προσφορά


    Αφήστε ένα αίτημα, ο διευθυντής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες για μια εμπορική προσφορά.