ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ-ΥΛΙΚΟΎ PAK-1 (EL)

Το συγκρότημα εξισορρόπησης λογισμικού και υλικού που βασίζεται σε έναν προσωπικό υπολογιστή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως μέρος τόσο των μηχανών εξισορρόπησης προ-αντήχησης με συντονισμό όσον αφορά τις γεωμετρικές διαστάσεις του ρότορα, όσο και για να λειτουργεί με μηχανές μη-αντήχησης με συντονισμό με τη μέθοδο των τριών δοκιμαστικών εκτοξεύσεων. Το σύστημα εξισορρόπησης PAK-1 βασίζεται σε έναν βιομηχανικό υπολογιστή χωρίς ανεμιστήρα με οθόνη TFT ενεργής αφής, που εκτελεί ένα λειτουργικό σύστημα Windows με άδεια χρήσης. Το σύστημα PAK-1 είναι δι-επίπεδο με δυνατότητα στατικής εξισορρόπησης (ενός επιπέδου) σε δυναμική λειτουργία. Η ρύθμιση πραγματοποιείται με τη μέθοδο 3 εκκινήσεων.

Ο βιομηχανικός υπολογιστής προστατεύεται από μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος. Μια θύρα USB για τη σύνδεση του εκτυπωτή λέιζερ, της μνήμης flash USB, μια θύρα για τη σύνδεση στο δίκτυο LAN και Ethernet καθιστούν τη διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων εξισορρόπησης πιο εύκολη. Το λογισμικό του συστήματος σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη μηχανή σε σειριακούς ρότορες με αρχική ανισορροπία, γεγονός που εξαλείφει τη σπατάλη χρόνου για την κατασκευή του ρότορα αναφοράς και τη διενέργεια εξισορρόπησης υπό όρους. Οι συμβουλές κειμένου βήμα προς βήμα καθιστούν εύκολη την εγκατάσταση και την εργασία με το σύστημα, την ελάχιστη δαπάνη χρόνου για την εκπαίδευση και την έναρξη της εργασίας με αυτοπεποίθηση. Εκτός από τις επιδόσεις όλων των λειτουργιών που διαθέτει η συσκευή εξισορρόπησης PB-02M, το σύστημα PAK-1 διαθέτει ορισμένες σημαντικές προσθήκες. Αυτόματη περιστροφή του ζυγοσταθμισμένου τμήματος στο σημείο εγκατάστασης ή αφαίρεσης της διορθωτικής μάζας. Υπολογισμός των τιμών των μονάδων επιτρεπόμενων μαζών και των βαρών ελέγχου που απαιτούνται για την προσαρμογή του συστήματος εξισορρόπησης στο νέο ρότορα. Κατανομή της ανισορροπίας σε διάφορα επίπεδα διόρθωσης. Αποσύνθεση της ανισορροπίας από σταθερά σημεία με χρήση φορτίων σταθερής μάζας. Σύνταξη και εκτύπωση των εκθέσεων για την εκτελούμενη εξισορρόπηση ρότορα. Αποτελείται από μονάδα μέτρησης, προσωπικό υπολογιστή και μονάδα ελέγχου κινητήρα που βασίζεται σε μετατροπέα συχνότητας.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις κύριες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να ισορροπήσετε εύκολα, εργονομικά και γρήγορα:

Λειτουργία "Υπολογισμός"

Υπολογισμός των επιτρεπόμενων μοναδιαίων μαζών (UPM) ανά κατηγορία ακρίβειας ρότορα Υπολογισμός των UPM ανά ειδική ανισορροπία ρότορα Υπολογισμός των UPM ανά επιτρεπόμενη υπολειπόμενη ανισορροπία ρότορα

Λειτουργία "Διαμόρφωση"

Εισαγωγή τιμών φορτίων ελέγχου Προσδιορισμός παραγόντων επιρροής με τη μέθοδο των 3 εκτοξεύσεων Εγγραφή δεδομένων διαμόρφωσης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

Λειτουργία "εξισορρόπησης"

Επιλέξτε τον αποθηκευμένο αριθμό κελιού Περιγραφή των στοιχείων του παραθύρου “Εξισορρόπηση”

Λειτουργία "Μνήμη"

Η λειτουργία μνήμης σάς επιτρέπει να προβάλετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν για τον τρέχοντα αριθμό ρύθμισης. Τα επιλεγμένα αποτελέσματα μέτρησης μπορούν να αποτελέσουν μέσο όρο.

Αναπτύσσονται οι λειτουργίες του προγράμματος που καλύπτουν όλες τις ανάγκες εξισορρόπησης

Η συνάρτηση “Προσθήκη διανυσμάτων ανισορροπίας” Η συνάρτηση κατανομή διόρθωσης n-Plane Η συνάρτηση “Υπολογισμός βάθους διάτρησης”

Η λειτουργία “Αποσύνθεση ανισορροπίας σταθερού σημείου” Η λειτουργία “Λογιστικός υπολογισμός εκκεντρότητας ατράκτου ισορροπίας” Η λειτουργία “Αυτόματος μέσος όρος”

Η λειτουργία “Εμφάνιση ιστορικού ζυγαριάς” Η λειτουργία “Ανάλυση αρμονικών του αισθητήρα κραδασμών”. Λειτουργία Το “Επαναϋπολογισμός ανισορροπίας σε άλλα επίπεδα διόρθωσης”. Λειτουργία

Εξοπλισμός Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με προσωπικό υπολογιστή πίνακα με οθόνη υγρών κρυστάλλων ευαίσθητη στην αφή. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη χρήσης τυπικών εργαλείων εισαγωγής δεδομένων (πληκτρολόγιο, ποντίκι).

Το συγκρότημα εξισορρόπησης λογισμικού και υλικού PAK-1


    Πάρτε μια προσφορά


    Αφήστε ένα αίτημα, ο διευθυντής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες για μια εμπορική προσφορά.