Εκπαίδευση προσωπικού (EL)

Προκειμένου οι πελάτες μας να μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που προμηθεύουμε πιο αποτελεσματικά και να μειωθεί ο χρόνος για την εισαγωγή μιας λειτουργίας εξισορρόπησης στην τεχνολογική διαδικασία των πελατών μας, εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας στον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού που προμηθεύουμε.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, το προσωπικό αποκτά γνώσεις και δεξιότητες όπως:

 • Υπολογισμός της τιμής της επιτρεπόμενης υπολειπόμενης ανισορροπίας.
 • Μελέτη των χειριστηρίων του εξοπλισμού και των χαρακτηριστικών λειτουργίας του.
 • Τεχνολογία ρύθμισης και βαθμονόμησης εξοπλισμού.
 • Χαρακτηριστικά και λειτουργίες του συστήματος εξισορρόπησης.
 • Χαρακτηριστικά σχεδιασμού των ζυγοσταθμισμένων ρότορων.
 • Τρόποι εξάλειψης διαφόρων σφαλμάτων που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία εξισορρόπησης.
 • Διάφορες επιλογές για την εκτέλεση μιας εργασίας εξισορρόπησης με τη χρήση εργαλείων και εξοπλισμού.
 • Μέθοδοι για τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας εξισορρόπησης για την κατασκευή εξισορροπημένου ρότορα.

Κατά κανόνα, η ανάπτυξη των προαναφερόμενων γνώσεων δεν διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα, γεγονός που οφείλεται στην απλότητα της διαχείρισης του εξοπλισμού και σε ένα σύνολο διαφόρων λειτουργιών του συστήματος εξισορρόπησης που απλοποιούν το έργο του χειριστή.

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού, ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Μαζί με το μηχάνημα, θα λάβετε τεχνολογία εξισορρόπησης, εκπαίδευση δεξιοτήτων και τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΛΎΣΗ, ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΌΤΑΝ ΑΓΟΡΆΖΕΤΕ

Η εταιρεία μας διαθέτει κέντρο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για βοήθεια.


  Πάρτε μια προσφορά


  Αφήστε ένα αίτημα, ο διευθυντής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες για μια εμπορική προσφορά.