Κάθετες μηχανές εξισορρόπησης

Εξειδικευμένες μηχανές για την εξισορρόπηση εξαρτημάτων σε σχήμα δίσκου με κατακόρυφο άξονα, που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση για την εξισορρόπηση ρότορα ενός επιπέδου.