Βάρος έως 65000 kg

Οριζόντιες μηχανές εξισορρόπησης σχεδιασμένες για βιομηχανικές εφαρμογές βαρέως τύπου, που εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές συνθήκες