Μηχανές εξισορρόπησης με σκληρά έδρανα

Οι οριζόντιες μηχανές εξισορρόπησης γενικής χρήσης εξυπηρετούν τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς ρότορες διαφόρων σχεδίων, εξασφαλίζοντας ευελιξία σε όλες τις εφαρμογές.