Οριζόντιες μηχανές εξισορρόπησης

Μηχανές εξισορρόπησης για διάφορους ρότορες: εσωτερικός/εξωτερικός ακροδέκτης, ειδικές ατράκτους και ρουλεμάν. Επίτευξη δυναμικής ισορροπίας χωρίς κόπο
1 2