Βασικά στοιχεία εξισορρόπησης ρότορα

Ανακαλύψτε βασικά άρθρα και πληροφορίες που καλύπτουν τις βασικές αρχές εξισορρόπησης ρότορα, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων ανοχής.