СИСТЕМА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА СОФТУЕРА И ХАРДУЕРА ПАКЕТ-1 (BG)

Софтуерният и хардуерният комплекс за балансиране, базиран на персонален компютър, е проектиран да работи като част от предрезонансни балансиращи машини с настройка по отношение на геометричните размери на ротора, както и да работи с нерезонансни машини с настройка по метода на три тестови пуска. Балансиращата система PAK-1 се основава на индустриален компютър без вентилатор с активен сензорен TFT монитор, работещ с лицензирана операционна система Windows. Системата PAK-1 е двуплоскостна с възможност за статично (едноплоскостно) балансиране в динамичен режим. Настройката се извършва по метода на 3-те старта.

Индустриалният компютър е защитен с непрекъсваемо захранване. USB порт за свързване на лазерен принтер, флаш памет USB, порт за свързване към LAN и Ethernet мрежа правят процеса на обработка на резултатите от балансирането по-удобен. Софтуерът на системата ви позволява да регулирате машината на серийни ротори с първоначален дисбаланс, което елиминира загубата на време за изработване на еталонен ротор и извършване на условно балансиране. Стъпка по стъпка текстовите съвети улесняват настройката и работата със системата, отнемат минимално време за обучение и позволяват да започнете работа с увереност. Освен че изпълнява всички функции, присъщи на балансиращото устройство PB-02M, системата PAK-1 има редица съществени допълнения. Автоматично завъртане на балансираната част до мястото на монтиране или отстраняване на коригиращата маса. Изчисляване на стойностите на единичните допустими маси и контролните тежести, необходими за приспособяване на балансиращата система към новия ротор. Разпределение на дисбаланса в няколко равнини на корекция. Разлагане на дисбаланса чрез неподвижни точки с помощта на товари с фиксирана маса. Изготвяне и отпечатване на докладите за извършеното балансиране на ротора. Той се състои от измервателен блок, персонален компютър и блок за управление на двигателя, базиран на честотен преобразувател.

Програмата обхваща основните режими, които ви позволяват лесно, ергономично и бързо да балансирате:

Режим "Изчисляване"

Изчисляване на единичните допустими маси (ЕДМ) според класа на точност на ротора Изчисляване на ЕДМ според специфичния дисбаланс на ротора Изчисляване на ЕДМ според допустимия остатъчен дисбаланс на ротора

Режим "Конфигурация"

Въвеждане на стойностите на контролните натоварвания Определяне на факторите на влияние чрез метода на 3 пускания Записване на данните за конфигурацията на твърдия диск на компютъра

Режим "Балансиране"

Изберете номера на запаметената клетка Описание на елементите на прозореца „Балансиране“

Режим "Памет"

Режимът на паметта ви позволява да преглеждате резултатите от измерванията, извършени за текущия номер на настройката. Избраните резултати от измерванията могат да бъдат осреднени.

Разработени са функции на програмата, които покриват всички нужди за балансиране.

Функцията „Добавяне на вектори на дисбаланса“ Функцията n-Plane correction distribution Функцията „Изчисляване на дълбочината на пробиване“

Функцията „Декомпозиция на дисбаланса в неподвижна точка“ Функцията „Отчитане на ексцентрицитета на дорника на баланса“ Функцията „Автоматично осредняване“

Функцията „Показване на историята на баланса“ Функцията „Хармоничен анализ на сензора за вибрации“. Функция „Преизчисляване на дисбаланса към други равнини за корекция“. Функция

Оборудване Може да бъде оборудван с панелен персонален компютър с чувствителен на допир течнокристален екран. Това елиминира необходимостта от използване на стандартни инструменти за въвеждане на данни (клавиатура, мишка).

Софтуерният и хардуерният балансиращ комплекс PAK-1


    Получаване на оферта


    Оставете заявка и нашият мениджър ще се свърже с вас, за да уточни подробностите за търговска оферта.