Обучение на персонала

За да могат нашите клиенти да използват по-ефективно доставеното от нас оборудване и да съкратят времето за въвеждане на балансираща операция в технологичния процес на нашите клиенти, ние обучаваме нашите клиенти как да работят с доставеното оборудване.

По време на обучението персоналът придобива следните знания и умения:

 • Изчисляване на стойността на допустимия остатъчен дисбаланс.
 • Изучаване на управлението на оборудването и особеностите на неговата работа.
 • Технология за регулиране и калибриране на оборудване.
 • Характеристики и функции на системата за балансиране.
 • Конструктивни характеристики на балансирани ротори.
 • Начини за отстраняване на различни грешки, които могат да повлияят на процеса на балансиране.
 • Различни възможности за извършване на балансиране с помощта на инструменти и оборудване.
 • Методи за контрол на качеството на операцията по балансиране при производството на балансиран ротор.

Като правило развитието на изброените по-горе знания отнема не повече от един ден, което се дължи на простотата на управление на оборудването и набора от различни функции на балансиращата система, които опростяват работата на оператора.

Нашата компания е създала всички условия за ефективно обучение на персонала, но ако е необходимо, обучението може да се проведе и на място при клиента.

Заедно с машината ще получите балансираща технология, обучение за придобиване на умения и техническа поддръжка за целия срок на експлоатация на оборудването.

ОСИГУРЯВАМЕ ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА И ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОКУПКА

Нашата компания разполага с център за техническа поддръжка. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, за да ви помогнем.


  Получаване на оферта


  Оставете заявка и нашият мениджър ще се свърже с вас, за да уточни подробностите за търговска оферта.