Гаранция и обслужване

Гаранция

1. Балансиращата машина е приета от техническия контрольор на производителя, проверена е за съответствие с установените технически изисквания и може да се използва от потребителя за технически цели.

2. Гаранционният срок е 12 месеца.

3. Производителят се задължава по време на гаранционния период да ремонтира повредената машина. Гаранционните задължения зависят от спазването от страна на потребителя на установените условия за експлоатация, транспортиране, поддръжка и съхранение на машината. Повредата на оборудването не може да служи като основание за искане на обезщетение за други разходи, различни от ремонта на самото оборудване.

4. Началото на гаранционния период се изчислява от деня на пускане на машината в експлоатация, но не по-късно от 6 месеца от датата на получаване на машината в склада на производителя.

Обслужване на клиенти

През годините сме проектирали, произвеждали, ремонтирали и модернизирали огромен брой различни съоръжения за балансиране. Нашите сервизни инженери са готови да ви окажат професионална помощ:

  • Поддръжка и ремонт на всяко оборудване за балансиране
  • Демонстрация на работата на оборудването, извършване на тестово балансиране и коригиране на дисбаланса на ротора
  • Провеждане на обучение за работа с балансиращи машини, произведени от VTM Group
  • Проверка на вашите машини за точност в съответствие със стандарта ISO 21940-2012 от наша сертифицирана организация

Сервизен отдел

Г-н Олег Шукшин